« Ekstraordinert årsmøte

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 11. april 2019 kl. 18:00

 Styret møter klokken 17:30

Tre saker på agendaen:

Valg av 2 varamedlemmer til styret

Valg av et utvalgsmedlem til husstyret

Valg av valgkomite

 LEDER KIRKENES BF