Fredag 27. august kl.14:00 i klubbhuset til Kirkenes Båtforening.
Foredrag om ISPS (havnesikring) og betydning av dette for fritidsbåter ved Kirkenes Havn KF.

For medlemmer og ikke-medlemmer
Pga. koronatiltak må alle registrere seg med navn og telefonnummer . Registrering fom. kl. 13.30.

Vel møtt