Alle medlemmer mottok denne uka en e-post fra leder i foreninga om status for drifta av foreningen. 

Her ble det sendt ut en aktivitetsplan for foreningen som alle medlemmer oppfordres til å sette seg inn i. Det er lagt ned en betydelig innsats i HMS på pirene, og rydding på området.

Akkurat nå prioriteres det å få etablert kameraovervåkning over foreningens område. Dette blir et kjærkomment sikkerhetstiltakt nå som vi går inn vinteresesongen med redusert aktivitet på området!