« Info

Årsmøtet som var annonsert til 25. mars er utsatt til "en gang i april". Dette på grunn av Coronasituasjonen som vi ikke har kontroll på og som legger begrensninger i vår aktivitet. Vi håper alle holder seg friske fremover! Ikke lenge til piranlegg skal ut og båtlivet begynner. Men før det - husk på medlemskontigenten og pir-leie :-)