Kirkenes Båtforening, KBF, ønsker å takke AS Oscar Sundquist og Kimek AS for lån av materiell i forbindelse med årets dugnad og utsett av pir-anlegg!

Vi er heldige som har slike bedrifter i kommunen vår!

Mange takk til dugnadsgjengen også :-)