« Mens vi venter på Årsmøtet

Styremøte som var berammet til januar er utsatt i påvente av svar fra kommunen angående ny bruksavtale/skiftekontrakt.

På grunn av dette og etableringen av et nytt regnskapssystem gjør at årsmøtet blir forsinket til i midten av mars.

Hvis noen av medlemmene har problemer med hjemmesida så send en mail eller bruk kontaktskjema!