Mellom 7.  og 9. oktober blir det arrangert dugnad for medlemmene av KBF.

Piranlegg skal opp for vinteren.

Båter skal være ute av anleggene i løpet av 6. oktober!

Møt opp :-)