Piranlegget er åpnet for bruk. Sikkert mange som ønsker å sette ut så vis hensyn, parker fornuftig og vær kjapp :-)