« Saksliste årsmøtet 2019

Sakliste årsmøte 2019, onsdag 20. mars kl 1800:

Sak 1 Konstituering
1.1 Åpning
1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 Godkjenning av sakliste
1.4 Godkjenning av representantenes stemmerett og evt. fullmakter
1.5 Valg av ordstyrer
1.6 Valg av referent
1.7 Valg av 2 til å underskrive protokoll

Sak 2 ÅRSBERETNINGER
2.1 Styrets årsberetning 2018
2.2 Årsmelding husutvalg
2.3 Årsmelding traktor utvalg
2.4 Årsmelding Havne utvalget.
2.5 Årsmelding PIR anlegg
2.6 Regnskap 2018

Sak 3 Årsmøte saker
3.1 Handlingsprogram/KBF aktivitetsplan 2019
3.2 Informasjon om bruksavtale med Sør-Varanger kommune
3.3 Innkomne saker

Sak 4 Valg

Sak 5 Avslutning
5.1 Underskrifter